ברשותי ניסיון עשיר והכרות מעמיקה של ההליכים הסטטוטוריים וידע רב בנושא תכניות בנין עיר. בין היתר, עסקתי בתחום מערכות מידע גיאוגרפי (GIS), עבודות מיפוי ישובים, קליטת תשתיות ועוד. במסגרת עבודתי במשרד הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים (1994) בע"מ ריכזתי את תחום תכניות בנין ערים, לרבות עריכת תשריטים והוראות עפ"י הנחיות נוהל מבא"ת, כולל תיאום עם היועצים והרשויות השונות.

להלן מבחר מייצג של פרוייקטים:

  • קיסריה, פארק עסקים ותעשייה – הכנת תכנית מתאר, תכנית המגדילה את שטח הפארק, מסדירה זכויות וייעודים, מייצרת מוקדים מכווני תעסוקה, מסדירה כניסות ודרכים חדשות, ומתווה פיתוח ייחודי למתחם הרכבת. שטח התכנית כ- 3200 דונם.
  • רחובות תמר ב' – הרחבת אזור התעשייה ליד מכון וייצמן, המיועד לתעשיות עתירות מדע, בהיקף של כ- 600 דונם.
  • שכונת מגורים משולבת ברמת בית שמש – הכנת תכנית לאזור תעשיה חדש והכנת תכנית מפורטת לשכונת מגורים חדשה בת 800 יח"ד.
  • מרכז לוגיסטי אסם – הכנת תכנית מפורטת לחברת אסם עבור מרכז אחסנה והפצה מרכזי באזור תעשייה מודיעין, בהיקף של 100 דונם.
  • מרכז הדרכה ארצי למשטרת ישראל בבית שמש. פירוט
  • אזור תעשייה תרדיון – תכנון מחדש של אזור תעשיה בגוש שגב, בהיקף של כ- 800 דונם.
  • שחק – תכנית מתאר לשטח כולל של כ- 7,000 דונם ותכנית מפורטת לשלב א', בהיקף של כ- 1,000 דונם. פירוט
טל נייד. 054.4784445  |  טלפקס. 03.5735337  |  e-mail. leah.cohn@gmail.com  |  רח' ניצנה 13, גבעתיים

 

© 2013 – All rights reserved