• מהו "כרטיס חכם"?
  הפעלת מערכת מבא"ת מותנה ברכישת כרטיס חכם, המאפשר זיהוי וחתימה דיגיטלית. נכון לעכשיו, ישנן שתי חברות המאושרות ע"י משרד המשפטים מהן ניתן לרכוש את הכרטיס: חברת קומסיין ,טלפון:1- 800-394-394 או 03-6443620 וחברת פרסונל איי.די, טלפון: 2007*.
 • אילו קבצים עלי לקבל מהמודד?
  נדרשים שני קבצים: קובץ המדידה עצמה: Survey_XX וקובץ גושים וחלקות: Parcel_XX. על המודד לשלוח את הקבצים לבדיקה ואישור "מרכז התמיכה למבא"ת" לפני העברתם למתכנן. הקובץ צריך להתאים למפרט"medida" של משרד הפנים, ולעמוד בהנחיות הטכניות לעריכת קבצי מפת המדידה וקובץ הגושים והחלקות. חשוב שכל הגושים והחלקות המוגשים בקובץ Parcel יהיו פוליגונים סגורים ומוגשים בשלמותם.
 • האם יש צורך להגיש למערכת מבא"ת את קובץ צביעת היעודים (PlanhA)?
  אין צורך בקבצי הצביעה, כיון שמערכת מבא"ת מבצעת צביעה אוטומטית עפ"י קוד היעוד המצויין בקובץ Plan.
 • באיזה פורמט מקבלת מערכת מבא"ת קבצים?
  את קבצי התשריט בפורמט 2000-2006 בלבד, ואותם יש לאגד לקובץ zip, את קבצי הנספחים מקבלת המערכת בפורמט pdf בלבד.
 • מדוע לא ניתן למלא את טבלה מס' 5 – "זכויות והוראות בנייה", במערכת לקליטת תכניות?
  ניתן למלא את טבלה 5 רק לאחר קליטה מוצלחת של קבצי התשריט בשלב ב'.
 • כיצד להגיש למערכת מבא"ת את תכנית "מצב מאושר"?
  את התכנית "מצב מאושר" יש לקלוט כנספח בקובץ pdf למסך "נספחים ומסמכים נילווים".
 • מתי והיכן מגישים את "התצהירים"?
  תצהירים חתומים מגישים ידנית לוועדה יחד עם סט כולל של כל מסמכי התכנית לאחר אישורם במערכת מבא"ת.
טל נייד. 054.4784445  |  טלפקס. 03.5735337  |  e-mail. leah.cohn@gmail.com  |  רח' ניצנה 13, גבעתיים

 

 

© 2013 – All rights reserved